Правила

/Правила
Правила 2019-01-22T11:17:53+00:00

Правила Програми Інноваційних Ваучерів

Цей документ визначає правила проведення Програми Інноваційних Ваучерів (далі — Програма), включаючи (але не обмежуючись) описами процесу подачі заявок, етапів, вимогами до проекту та критеріями вибору переможця, термінами подачі документів.
Ці правила можуть бути змінені та/або доповнені організаторами Програми без попереднього повідомлення учасників Програми. Про оновлення та зміни до Правил буде повідомлено на офіційному сайті Програми.

Аплікант – компанія, створена у формі юридичної особи із зареєстрованим місцезнаходженням в Україні, що подала заявку до участі у Програмі з метою отримання Інноваційного Ваучера на розвиток або впровадження Кліматичної технології.

Бенефіціар – Аплікант, що відповідає вимогам Програми, переміг у конкурсі Інноваційних Ваучерів та отримав право на укладення Грантового договору.

Грантовий договір – це угода між ЄБРР та Бенефіціаром про надання безповоротної цільової фінансової допомоги на оплату Послуг в рамках Програми.

ЄБРР – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, що фінансує Програму Інноваційних Ваучерів.

Інноваційний Ваучер – безповоротна фінансова підтримка, яке надається українським компаніям для розробки і впровадження кліматичних інновацій. Інноваційними Ваучерами можуть користуватись різні компанії – від розробників кліматичних технологій до тих, хто прагне їх використати для скорочення свого впливу на довкілля чи скорочення витрат енергії.

Кліматичні технології – будь-які технології, використання яких зменшує викиди парникових газів та шкідливий вплив людини на клімат. До кліматичних технологій зазвичай належать такі, що зменшують використання викопного палива або економлять енергію, збільшують рівень використання відновлюваних джерел енергії, знижують викиди закису азоту або метану від сільськогосподарських процесів, полегшують адаптацію до змін клімату, іншим чином зменшують викиди парникових газів.

Комерційна таємниця – інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Користувачі кліматичних технологій – компанії, що планують скоротити власні викиди CO2 та потребують для цього впровадження новітніх технологічних рішень також можуть отримувати співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів.

Надавачі Послуг (Сервіс Провайдери) – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають необхідні експертизу, персонал, обладнання та організаційну спроможність, достатні для надання послуг Бенефіціарам в рамках Програми.

Розробники кліматичних технологій – компанії, що самі розробляють і пропонують кліматичні інновації як власний продукт.

Пілотна хвиля відбору – перший відбір обмеженої кількості бенефіціарів, який почнеться 28 березня і закінчиться 28 травня, протягом якого ЄБРР та Грінкубатор відпрацюють і протестують всі правила і процеси Програми.

Проектний Менеджер – організація, що здійснює адміністрування програми Інноваційних Ваучерів в Україні. Протягом 2017-2018 років – Громадська організація “Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор». Адміністрування включає в себе встановлення правил, відбір проектів, перевірку виконаної роботи Надавачів Послуг, комунікацію з ЄБРР стосовно контрактів, та інше.

Проект Апліканта – запропоноване Аплікантом завдання, для вирішення якого необхідна експертна допомога Надавача Послуг, і яке допоможе Апліканту розробити чи впровадити кліматичну технологію.

Співфінансування – сума власних грошових коштів, яку має сплатити Бенефіціар Надавачу послуг за надання послуг в рамках Програми.

Програма Інноваційних Ваучерів – механізм фінансової підтримки українських компаній, що впроваджують інноваційні кліматичні технології технології і таким чином роблять внесок у зменшення впливу людства на клімат.

Інноваційні Ваучери надаються Аплікантам на конкурсній основі. Оцінку проектів та визначення переможців конкурсу (Бенефіціарів) здійснює Проектний Менеджер та залучені галузеві експерти відповідно до критеріїв оцінки проектів, визначених у цих Правилах.

Апліканти можуть подавати власні проекти на конкурс Інноваційних Ваучерів протягом усього терміну роботи Програми (2017-2018 рр). Проектний Менеджер здійснюватиме оцінку проектів та визначення Бенефіціарів серед проектів, що були подані в рамках крайніх строків, що визначаються нижче:

  • Хвиля 1 (пілотна) (28 березня – 28 травня, 2017) – відтестовуємо процеси, правила, тощо
   • просимо зауважити, що ваучери на суми більше ніж EUR 20 000 не будуть надаватися на пілотній хвилі
  • Хвиля 2 (1 липня 2017 – 15 жовтня 2017)
  • Хвиля 3 (15 січня 2018 – 28 лютого 2018)
  • Хвиля 4 (1 травня 2018 – 30 червня 2018)
  • Хвиля 5 (додаткова) (3 грудня 2018 – 1 лютого 2019)
   • просимо зауважити, що у додатковій хвилі надаватимуться ваучери на максимальну суму EUR 20 000

Дати крайніх строків можуть бути незначно змінені, про що буде повідомлено на сторінці “Новини” офіційного сайту Програми Інноваційних Ваучерів.

Проекти, що впроваджують інноваційні кліматичні технології передбачають обов’язкову участь у них двох сторін – Апліканта та Надавача Послуг. Надавач послуг виконує проект на замовлення Апліканта, який розробляє або впроваджує кліматичні технології. Надавач Послуг отримує оплату за рахунок Інноваційного Ваучера при співфінансуванні з боку Бенефіціара. Бенефіціар отримує результати виконаного проекту, які майже повністю оплачуються ЄБРР (за виключенням 25% від суми отриманого ваучера, яку має заплатити Бенефіціар).

Отримати Інноваційний Ваучер може український стартап, малий чи середній бізнес, кооператив чи корпорація, які розробляють або впроваджують технології, що скорочують шкідливий вплив на клімат.

Для участі у Програмі Апліканти та Надавачі послуг повинні відповідати вимогам, визначеним у цьому розділі Правил. Якщо протягом будь-якого етапу конкурсу на отримання Інноваційних Ваучерів Проектний Менеджер або представники ЄБРР виявлять невідповідність учасників програми переліченим нижче критеріям, співпрацю із ними буде припинено без можливості повторної участі в конкурсі.

Зауважте, що приймаючи участь у Програмі, компанія може бути АБО Бенефіціаром, АБО Надавачем Послуг.

Загальні вимоги до Аплікантів (потенційних Бенефіціарів)

Апліканти повинні відповідати таким загальним вимогам для участі в Програмі:

  • Юридична особа зареєстрована як мінімум 1 рік тому із зареєстрованим місцезнаходженням на території України. (ФОПи не можуть бути Бенефіціарами)
  • Принаймні одним кінцевим бенефіціаром юридичної особи (власником) згідно відомостей ЄДРПОУ є громадяни України.
  • Юридична особа або її відокремлені підрозділи НЕ знаходяться на територіях,  на яких органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, або на тимчасово окупованій території.
  • Юридична особа має стабільне фінансове становище є надійною та респектабельною. Компанія повинна бути в стабільному фінансовому становищі, не визнаватися неплатоспроможною протягом останніх 2 років і не бути фігурантом кримінальних справ, стороною судового процесу, об’єктом перевірки контролюючих органів тощо, якщо це може вплинути на реалізацію проекту(ів) або представляє собою репутаційний ризик для ЄБРР та/або Проектного менеджера.
  • Частка приватної власності у статутному капіталі юридичної особи становить  100% (компанія знаходиться у приватній власності, не є комунальною або державною).

Зауважте, що Бенефіціар може працювати максимум з трьома Надавачами послуг.

Надавачі послуг повинні відповідати таким вимогам щоб мати можливість брати участь у проектах Аплікантів та Бенефіціарів:

  • Можуть бути або приватною, або державною організацією.
  • Можуть знаходитися на території України, або закордоном.
  • Досвід надання експертних послуг не менше 2 років.
  • Наявність усіх необхідних дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів тощо) необхідних для надання відповідних послуг.
  • Рекомендації щонайменше 2х компаній, яким надавалися аналогічні послуги протягом останніх 2-х років.

Додатково, для Надавачів послуг, такі фактори позитивно вплинуть на оцінку їх спроможності надати запропоновані сервіси:

  • Участь у національних галузевих асоціаціях
  • Участь у міжнародних галузевих асоціаціях
  • Сертифікати міжнародних сертифікаційних органів або організації
  • Державні сертифікати
  • Досвід надання послуг та виконання робіт за проектами ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій та донорів.

Зауважте, що для участі у Програмі, компанія може бути або Бенефіціаром, або Надавачем Послуг.

Бенефіціар може працювати максимум з трьома Надавачами Послуг. Також, на даному етапі, немає обмежень стосовно кількості компаній, для яких Надавач Послуг може виконувати проекти. 

Аплікант/Бенефіціар і Надавач послуг (які хочуть працювати разом над запропонованим проектом) не можуть бути пов’язані. Аплікант/Бенефіціар і Надавач послуг будуть вважатися пов’язаними за таких умов:

  • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Бенефіціару володіє часткою в компанії Надавача послуг, і навпаки.
  • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Бенефіціара перебуває у правовідносинах з Надавачем послуг.

Пояснення: цей пункт для ситуацій, коли керуючий працівник (наприклад, директор) знаходиться у правовідносинах з іншою компанією, наприклад за сумісництвом, або за цивільно-правовим договором, або надає послуги як ФОП. В такому випадку, може створитися непрозора ситуація з потенціалом виведення грошей не за призначенням. Якщо компанії укладають між собою договори і знаходяться в правовідносинах як юридичні особи – цей пункт не застосовується.

  • Будь-який з працівників, відповідальний за прийняття рішень в компанії Бенефіціара є пов’язаною особою (подружжя, батько, дитина тощо) з працівниками, відповідальними за  прийняття рішень в компанії Надавача послуг.

Якщо на будь-якому з етапів роботи Програми буде виявлено, що Аплікант/Бенефіціар та Надавач послуг є пов’язаними в рамках одного проекту, що подається на конкурс Інноваційних Ваучерів, то будь-яку співпрацю із ними у рамках Програми Інноваційних Ваучерів буде припинено, а Бенефіціара – зобов’язано повернути кошти, отримані в рамках Інноваційного Ваучера ЄБРР.

Бенефіціар подає заявку на проект, на виконання якого він хочете отримати ваучер через спеціальну форму, розміщену на сторінці податися. Проект – це опис на що, буде використовуватися ваучер, яку проблему Бенефіціар хоче для себе вирішити і завдання, яке для нього виконуватиме Надавач послуг для того, щоб вирішити Вашу проблему. 

Проекти можуть подаватися компаніями-розробниками кліматичних технологій так і компаніями, що є користувачами кліматичних технологій та хочуть впровадити такі технології у своєму бізнесі. Користувачі кліматичних технологій можуть подати на конкурс проекти, що призведуть до суттєвого скорочення викиду парникових газів в результаті діяльності самої компанії. Скорочення може бути досягнуте за рахунок зменшення енергоємності чи ресурсоємності виробництва, скорочення логістичних витрат, оптимізації різного роду алгоритмів чи бізнес-процесів, тощо.

Наприклад:

 1. У Вас є новий дизайн енергоефективного бойлеру, який треба сертифікувати. Отримавши цю сертифікацію, Ваша компанія може продавати ці бойлери за кордоном або залучити інвесторів, яким треба така сертифікація перед тим, як вони будуть зацікавлені вкладати гроші у Вашу компанію.
 2. Ви хочете встановити нове обладнання на Вашій фабриці, яке допоможе Вам оптимізувати процес виробництва, зменшить використання енергоресурсів і збільшить об’єми виробництва. Вам треба послуги інженера чи конструкторського бюро для того, щоб розрахувати яке обладнання купити і як його встановлення може допомогти Вам вирішити проблему. Ваучер НЕ покриє кошти на закупівлю цього обладнання, але покриє оплату послуг інженера чи консультанта.
 3. У вас є розробка з українським патентом, але для виходу на світовий ринок, Вам треба патенти в Німеччині. Завдання для Надавача послуг: отримати патенти в Німеччині.
 4. У Вас є ІТ розробка, але для її широкого використання необхідно створити телефонний додаток, що дозволить користувачам дистанційно керувати і моніторити обладнання. Завдання для Надавача послуг: розробити такий ІТ додаток.

Бенефіціар має вказати Надавача Послуг, якого він пропонує для виконання проекту в заявці. Щоб Надавач послуг міг взяти участь у Програмі, він має подати заявку на сторінці “Надавачі послуг”.  Для пошуку Надавача послуг Бенефіціар також може скористатись переліком вже зареєстрованих на сайті програми Надавачів послуг. Наявність Надавача Послуг на момент подачі проекту на розгляд Проектному Менеджеру є перевагою.

Ваучери можна витрачати на отримання послуг, але НЕ на закупівлю обладнання чи матеріалів. Тобто, ваучери оплачують послуги а не залізо.

Аплікант у своєму проекті повинен довести доцільність використання Інноваційного Ваучера на виконання робіт Надавачем послуг. До переліку послуг, що можуть бути надані у рамках проекту Апліканта належать такі:

Дослідження і розробка (R&D). Ці послуги включають в себе будь-які науково-дослідницькі послуги, які забезпечують:

конструкторські послуги

промисловий дизайн для продукту

налаштування продукту для нового типу клієнтів

розробка алгоритмів

Тестування. Ці послуги включають в себе будь-яке тестування конкретного обладнання чи програмного забезпечення. Вони включають в себе (але не обмежуються):

тестування обладнання

тестування установок

використання точних інструментів для тестування

Сертифікація. Цей вид послуг включає отримання будь-яких документів по сертифікації, які дозволяють Апліканту реалізувати клімату технології та скоротити свої викиди парникових газів або покращити свою позицію на ринку:

національна сертифікація

впливові Bentchmark Testings

сертифікація міжнародних організація

Розробка і захист інтелектуальної власності (IP) на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки для товарів і послуг:

патентний пошук

експертизи інтелектуальної власності

визначення оптимальних способів для захисту IP

національна і міжнародна реєстрація патентів, торговельних марок знаків для товарів і послуг

національний і міжнародний захист прав інтелектуальної власності.

Розробка ІТ-компонентів. Цей вид послуг може включати в себе розробку програмних компонентів для продуктів чи проектів, що дозволяють скоротити викиди парникових газів в даній компанії, або є частиною продукту чи послуг Апліканта.

Інші послуги

Поданий вище перелік послуг не є вичерпним. Якщо Аплікант зможе довести, що суттєве скорочення викидів парникових газів може бути досягнуто з використанням інших послуг, Проектний Менеджер може схвалити таку послугу за згоди ЄБРР.

Загальний фонд Програми- EUR 1 000 000. Бенефіціари Програми Інноваційних Ваучерів можуть отримати фінансування у розмірі до EUR 50 000 (на пілотній хвилі максимальна сума – EUR 20 000). Кошти надаються  за договором між ЄБРР та Бенефіціаром у Євро.

Бенефіціари можуть отримати ваучери двох типів – ваучери до EUR 20 000 і “мега-ваучерів” розміром до EUR 50 000.  На даному етапі, ми не обмежуємо кількість ваучерів і мега-ваучерів, а будемо орієнтуватися на якість заявок. В додатковій, п’ятій хвилі програми доступні лише ваучери до EUR 20 000.

Це вклад Бенефіціара у виконання запропонованого проекту. Бенефіціар має бути готовим заплатити як мінімум 25% від суми отриманого ваучеру Надавачу послуг за виконання запропонованого проекту. Ви вказуєте суму співфінансування у відповідних вкладках в бюджеті лише на ті витрати, які Ви плануєте співфінансувати. Не обов’язково співфінансувати кожну бюджетну категорію.

Декілька прикладів:

Якщо Ви отримуєте ваучер на 20 000 Євро, то додатково маєте вкласти своїх 25% від суми 20 000 Євро (тобто 5 000 Євро) у виконання проекту. Як наслідок, бюджет проекту розписаного в бюджеті має бути розрахований на суму = ваучер + співфінансування (25% від суми ваучера). Якщо ваучер на 20 000 Євро, плюс 5 000 Євро співфінансування, то повний бюджет проекту 25 000 Євро.

Якщо Ви хочете отримати ваучер на 40 000 Євро, Ви маєте вкласти 10 000 Євро у запропонований проект (25% від 40 000 Євро). В цьому випадку, Ваш повний бюджет проекту розписаний в бюджеті – 50 000 Євро.

Якщо Ви хочете отримати ваучер на 50 000 Євро, Ви маєте вкласти 12 500 Євро у запропонований проект (25% від 50 000 Євро). В цьому випадку, Ваш повний бюджет проекту розписаний в бюджеті – 62 500 Євро.

Ви також можете запропонувати співфінансувати більшу частину від запропонованого проекту.

Для участі у конкурсі на отримання Інноваційного Ваучера Аплікант повинен описати свій проект впровадження інноваційної кліматичної технології, що передбачає отримання послуг від Надавача Послуг, використовуючи Аплікаційну Форму, яка міститься на сайті climate.biz.

Факт заповнення аплікаційної форми Аплікантом не означає отримання Інноваційного Ваучеру, а є фактом подання на конкурс Інноваційних Ваучерів. Підтвердження отримання інформації із аплікаційної форми Проектним Менеджером здійснюється через електронну пошту, вказану Аплікантом при заповненні аплікаційної форми.

Вся інформація, подана через аплікаційну форму перевіряється представниками Проектного Менеджера, ЄБРР та експертами, що здійснюють відбір проектів. Проектний Менеджер залишає за собою право уточнити будь-яку інформацію, що була подана Аплікантом.

Надання Аплікантом будь-якої неправдивої інформації є підставою для виключення Апліканта із конкурсу Інноваційних Ваучерів без можливості повторної участі в ньому.

Будь-які запити Аплікантів та Надавачів Послуг до Проектного Менеджера приймаються виключно у письмовій формі виключно через FAQ сторінку на офіційному сайті Програми.

Апліканти, що були відібрані в результаті конкурсу і стали Бенефіціарами проходять перевірку відповідно до процедур ЄБРР.  ЄБРР залишає за собою право відмовити Апліканту у отриманні Інноваційного Ваучера після того як Проектний Менеджер надав йому статус Бенефіціара.

Повідомлення про результати конкурсу Апліканти отримують на електронну пошту, вказану Аплікантом при заповненні аплікаційної форми.

Бенефіціар отримує право на Інноваційний Ваучер лише після підписання відповідного контракту з ЄБРР.

Компанія може виступати в ролі або Надавача послуг, або в ролі Бенефіціара в рамках одного проекту, поданого на конкурс Інноваційних Ваучерів.

Всі заявки приймаються виключно через аплікаційні форми на сайті Програми інноваційних ваучерів. Під час заповнення заявки Апліканту необхідно надати таку інформацію:

  • Контактну інформацію
  • Загальну інформацію про компанію
  • Опис пропонованого проекту кліматичної інновації, завдання Надавачу послуг (які послуги Аплікант хоче отримати) та опис у який спосіб Інноваційний  Ваучер допоможе Апліканту зменшити викиди парникових газів та використання енергії, збільшити об’єми продажів, залучити інвестиції та інше.
  • Деталізований бюджет проекту разом з заповненим файлом, завантаженим  у відповідне поле форми заявки. Важливо: бюджет приймається лише у формі шаблону, яку Апліканти можуть завантажити тут. За необхідності Апліканти можуть додавати поля до шаблону, однак суттєві модифікації шаблону сповільнять обробку заявки.
  • Відсоток співфінансування проекту зазначений в бюджеті
  • Назва надавача послуг, з яким Аплікант хоче працювати
   • Зауважте, що якщо у Апліканта немає на даному етапі Надавача послуг, який міг би виконати проект, Проектний Менеджер допоможе знайти йому таку компанію.

Після надсилання заявки, Аплікант отримує на електронну пошту повідомлення з підтвердженням про прийняття заявки, що місить дату, до якої Аплікант отримає додаткову інформацію стосовно своєї заявки.

Бюджет Аплікант має прикріпити до заявки. Бюджет приймається лише у форматі, який Апліканти можуть завантажити тут. За необхідності Апліканти можуть додавати поля до шаблону, однак суттєві модифікації шаблону сповільнять обробку заявки.

Прохання до всіх Аплікантів уважно прочитати Інструкції у першій вкладці файлу бюджету.

Заявки з бюджетами, поданими не в цьому форматі не будуть розглядатися.

Для участі у проекті Апліканта/Бенефіціара, Надавач Послуг повинен бути зареєстрований у відкритій базі даних Надавачів послуг на офіційному сайті Програмі Інноваційних Ваучерів.

Щоб зареєструватись у відкритій базі даних Надавачів послуг на офіційному сайті Програмі Інноваційних Ваучерів, компанія, що прагне отримати статус Надавача послуг, повинна заповнити форму реєстрації Надавача послуг на сторінці Надавачі послуг. У цій формі Надавач послуг повинен ввести таку інформацію:

 • контактну інформацію
 • інформацію про компанію
 • опис послуг, які надає Сервіс Провайдер
 • приклади виконаних робіт з контактами компаній / організацій, яким були надані схожі послуги

Після заповнення реєстраційної форми Надавачем Послуг, Проектний Менеджер здійснює перевірку даних, наданих у формі. Якщо Надавач Послуг відповідає вимогам (див. Розділ “Вимоги до учасників Програми”, то Проектний Менеджер вносить його до списку зареєстрованих Надавачів Послуг. Про рішення з приводу реєстрації Надавача послуг повідомляють по електронній пошті.

Заявки Бенефіціарів будуть оцінюватися журі відповідно до базових критеріїв зазначених нижче. Додатково до базових критеріїв, якість, цілісність і продуманість інформації наданої в заявці та запропонованого бюджету будуть грати велику роль в оцінці журі.

Базові критерії оцінювання заявок:

 • Потенціал скорочення викидів парникових газів. Якою мірою запропонований проект здатний зменшити викиди СО2 та інших парникових газів?
 • Здатність технології до масштабування і використання / впровадження в інших секторах. Цю технологію / продукт можна масштабувати? Можуть інновації, пов’язані з цією технологією використовуватися / впроваджуватися в інших секторах / вертикалях / галузях?
 • Рівень інновацій. Якою мірою ця технологія / продукт рухатиме межу інновацій? Це абсолютно новий продукт чи лише адаптація / нова версія існуючого рішення?
 • Ринковий потенціал. Наскільки ця технологія / продукт / проект може розвинути та надихнути ринок кліматичних інновацій? Чи може вона збільшити частку ринку Бенефіціара або змінити всю екосистему кліматичних інновацій в Україні?

Детальні кроки від подачі заявки до отримання грошей

1. Бенефіціар подає заявку проект на який він хоче отримати Ваучер на сайті – http://innovoucher.com.ua/howtoappply/

Важливі моменти:

 • Треба правильно і детально заповнити бюджет у відповідному форматі
 • Не обов’язково вказувати Надавача послуг, якщо у Вас його немає. Якщо у Вас є Надавач послуг, який може Вам виконати проект, то ця організація має подати заявку для Надавача послуг.
 • Відповіді з поясненнями проблеми, очікуваних результатів отримають кращі бали ніж ті, хто описує проекти кількома реченнями.
 • Чим зрозуміліше описаний Ваш проект, тим легше його оцінити експертам.

2. Ми перевіряємо заявку на заповненість, дивимося чи правильно заповнений бюджет. Якщо необхідно, звертаємося до Апліканта з питаннями. Якщо заявки заповнені неправильно і Аплікант не відповідає на наші листи чи дзвінки, то на наступний етап заявка не проходить.

3. Ми передаємо Ваші заявки експертам на оцінювання. Основні критерії оцінки є на сторінці Правила.

4. Ми передаємо список заявок, що отримали найвищі бали від експертів, в ЄБРР. Після погодження з ЄБРР, починаємо поглиблений аналіз заявок.

5. Для поглибленого аналізу заявок, ми просимо Аплікантів надати додаткову інформацію про проект і компанію. Це можуть бути документи про технічно-економічний аналіз, пророблені технічні, юридичні та інші роботи по даному проекту, а також документи, що засвідчують фінансову і юридичну стабільність Апліканта. Компанії мають подати всі документи протягом тижня.

6. Ми перевіряємо подані документи, запрошуємо Аплікантів на співбесіди або їдемо до них. Також перевіряємо Надавачів послуг на змогу виконувати запропоновані проекти.

7. Ми і ЄБРР погоджуємо список переможців даної хвилі.

8. Ми і ЄБРР оголошуємо переможців даної хвилі. 

9. Переможці підписують договори з ЄБРР. Контрактів буде два. Перший – між ЄБРР і Бенефіціаром. Другий договір – між Надавачем послуг і Бенефіціаром.

10. Надавачі послуг і Бенефіціари виконують запропоновані проекти.

11. Надавачі послуг і Бенефіціари звітують нам та ЄБРР.

12. ЄБРР виплачує суму ваучеру на рахунок Бенефіціара.

13. Через рік після закінчення проекту, Бенефіціар надсилає ЄБРР звіт про вплив фінансування на розвиток компанії, збільшення обсягів продажів, залучення інвестицій, вихід на нові ринки, тощо.

Під час поглибленого аналізу заявок представники Проектного Менеджеру та ЄБРР здійснять аналіз додаткових документів та проведуть співбесіди з представниками Аплікантів.

Документами, які Проектний Менеджер може запросити в Апліканта для проведення поглибленого аналізу включають в себе:

 • Додаткові технічні документи про проект
 • Якщо необхідно, оновлений або детальніший бюджет
 • Реєстраційні та статутні  документи (наприклад, статут, витяг з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію тощо)
 • Податкові сертифікати і витяги з податкових реєстрів
 • Інформація про існуючі банківські рахунки
 • Баланс і звіт про прибутки і збитки (звіт про фінансові результати) за останні 2 роки
 • Письмова заява щодо персоналу Апліканта та осіб, що виконують роботу на підставі цивільно-правових договорів
 • Письмові свідоцтва про судові процеси компанії протягом останніх 2-х років
 • Відомості про патенти, ліцензії, сертифікати – у разі наявності

Бенефіціари повинні будуть надати ці документи протягом 1-го тижня з моменту запиту, за відсутності іншої домовленості. Протягом відбору Проектний менеджер та ЄБРР можуть надати запит про отримання будь-яких інших документів.

З метою оцінки технологічної та інноваційної спроможності Апліканта, знайомства з його виробничими потужностями, з прототипами чи серійними зразками кліматичних технологій перевірки справжності відомостей, наданих в Заявці проекту. Проектний менеджер може здійснювати узгоджені візити до офісів, виробничих приміщень, випробувальних лабораторій та полігонів Бенефіціарів та/чи Надавачів послуг.

Апліканти (стають Бенефіціарами), проекти яких були відібрані Проектним Менеджером та були затверджені ЄБРР підписують два грантових договори.

Перший договір.

Сторони договору: ЄБРР та Бенефіціар. ЄБРР проводить виплати після завершення проекту.

Істотними умовами грантового договору є:

 • Розмір інноваційного ваучера (обсяги співфінансування в рамках Інноваційних Ваучерів);
 • Цільове призначення ваучера: оплата послуг визначеного Надавача послуг в рамках проекту, що відповідає вимогам конкурсу інноваційних ваучерів та пройшов погодження ЄБРР;
 • Умови надання інноваційного ваучера:
  • перемога у конкурсі інноваційних ваучерів;
  • укладення договору про надання послуг із Надавачем послуг, за яким будуть надаватися послуги в рамках проекту, який переміг у конкурсі інноваційних ваучерів (читайте внизу);
  • співфінансування проекту – 25% від суми інноваційного ваучеру Бенефіціар проплачені Надавачу послуг як завдаток і надання Бенефіціаром доказів визначеного платежу на користь Надавач послуг за договором про надання послуг;
  • надання звіту про виконання проекту та Актів здачі приймання наданих послуг за договором про надання послуг із Надавачем послуг;
  • надання інших документів на запит ЄБРР.
 • Порядок надання фінансової допомоги в рамках інноваційного ваучера:
  • Проект Грантового договору буде наданий Бенефіціару для підписання з боку ЄБРР.
  • ЄБРР сплачує грошові кошти в Євро на рахунок Бенефіціара після виконання Бенефіціаром та Надавачем послуг усіх умов надання інноваційного ваучера.

Наведені істотні умови будуть включені до тексту Грантового договору та не є предметом для переговорів, не підлягають коригуванню за ініціативою Бенефіціара чи Надавача послуг.

Другий договір.

Сторони договору: Бенефіціар  та Надавач послуг.

Договір визначає обсяг робіт для Надавача послуг, терміни виконання, очікувані результати, тощо.

Зазначте: Якщо для виконання проекту Бенефіціару необхідно працювати з декількома Надавачами послуг, то ЄБРР підписуватиме договір з Бенефіціаром і відшкодує Бенефіціару кошти до суми отримуваного ваучера після виконання проектів. Максимум Надавачів послуг в такій конфігурації – три.

Важливо

ЄБРР до укладення відповідних договорів залишає за собою право доповнити та/або змінити вказані істотні умови в односторонньому порядку без надання додаткових пояснень.

Безповоротна цільова фінансова допомога, отримана Бенефіціаром в рамках Програми, підлягає оподаткуванню за загальними правилами законодавства України.

ЄБРР та ГО Greencubator у зв’язку із наданням Інноваційного Ваучеру не виступають податковими агентами Бенефіціарів та не несуть обов’язків щодо утримання та сплати до державного або місцевого бюджету жодних податків і зборів.

Захист персональних даних

Апліканти в зв’язку із подачею заявки на участь у Програмі, передають ЄБРР та ГО Greencubator персональні дані своїх представників або інших осіб – суб’єктів персональних даних та погоджуються із Положенням про захист персональних даних. Аплікант гарантує, що:

 • він є законним і правомірним власником відповідних персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон);
 • він отримав згоду на обробку та передачу персональних даних, які передаються   іншій Стороні, від відповідних суб’єктів персональних даних;
 • передача персональних даних здійснюється при  дотриманні вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та мети обробки персональних даних.

Аплікант повинен у письмовій формі повідомити ЄБРР та ГО Greencubator про належність будь-якої інформації в рамках Програми до комерційної таємниці.

Не може бути визнана комерційною таємницею інформація про найменування Апліканта та Надавача послуг, загальна інформація про проект та Кліматичну технологію, вартість Інноваційного ваучера та послуг, наданих в рамках Проекту тощо.

Інформація, що становить комерційну таємницю, може бути використана представниками ЄБРР та Greencubator для цілей реалізації Програми, але не може бути надана третім особам, за винятком надання такої інформації на запит органів державної влади в установленому законом порядку.

Захист інтелектуальної власності

ЄБРР та Проектний Менеджер (ГО Greencubator) не претендують на права інтелектуальної власності Аплікантів та Надавачів послуг, та на об’єкти інтелектуальної власності, що можуть виникати у процесі реалізації Програми.

Використання інформації у рекламних та маркетингових цілях

ЄБРР та Проектний Менеджер (ГО Greencubator) залишають за собою право використовувати та поширювати у рекламних та маркетингових цілях будь-яку інформацію, якій не надано статусу комерційної інформації та яка не порушує прав інтелектуальної власності Апліканта або Надавача послуг.

Інформація про Надавачів Послуг

Заповнюючи форму реєстрації Надавачів Послуг, компанія погоджується із тим, що після перевірки цієї інформації Проектним Менеджером, інформація про неї  буде вільно доступна на сайті Програми Інноваційних Ваучерів (climate.biz) для ознайомлення із нею будь-якого відвідувача.

Проекти, що отримують співфінансування в рамках програми Інноваційних Ваучерів повинні показати позитивні результати як у скороченні викидів так і у розвитку бізнесу компаній, що їх отримують. Самі результати оцінюватимуться за такими Ключовими Показниками Ефективності (КПЕ):

 • Зменшення використання енергії
 • Скорочення використання ресурсів
 • Скорочення викидів парникових газів
 • Збільшення кількості захищених об’єктів  інтелектуальної власності
 • Збільшення продажів
 • Обсяг залучених інвестицій
 • Збільшення експорту і вихід на нові ринки

Протягом реалізації проектів, що отримали співфінансування у вигляді Інноваційних Ваучерів, Бенефіціари повинні подати інформацію у визначеній ЄБРР та Проектним Менеджером формі, що дозволить здійснити моніторинг результатів проектів.

З метою популяризації історій успіху українських кліматичних інновацій, що отримали підтримку через програму Інноваційних Ваучерів, та заохочення розвитку кліматичних технологій, ЄБРР та Проектний Менеджер можуть здійснювати маркетингові заходи (підготовку публікацій та відео-матеріалів, проведення презентацій, прес-конференцій та публічних зустрічей) присвячених результатам, які продемонстрували Бенефіціари Проекту, можливостям ринку кліматичних інновацій та перспективам роботи на ньому.

Для підготовки та участі в таких маркетингових Заходів можуть залучатися представники Бенефіціарів та Надавачів Послуг, та використовуватися інформація, що не містить комерційної таємниці та не порушує авторських прав сторін.

Положення про захист персональних даних

Збір, використання та мета обробки

ГО «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор» (далі – «Грінкубатор») збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається учасниками Програми Інноваційних Ваучерів FINTECC (далі – «Програма») з метою адміністрування та виконання процедур, визначених у Правилах Програми, в тому числі для проведення конкурсу проектів та прийняття рішення про видачу Інноваційного Ваучеру.

Згода

Шляхом ознайомлення із даним Положенням (позначенням «Ознайомлений з Положенням «Про захист персональних даних) та подачі електронної анкети-заявки, Ви, як учасник Програми, надаєте однозначну згоду на збір, використання, обробку та/або передачу персональних даних згідно мети збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даного Положення в розумінні положень Закону України «Про захист персональних даних».

Ви повідомлені про включення Грінкубатором персональних даних, які Ви надаєте до бази персональних даних учасників Програми та належним чином повідомлені про права суб’єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі персональних даних), а саме: знаєте про джерела збирання персональних даних з боку Грінкубатора; можете отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства; маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації Грінкубатора; маєте право на отримання інформації згідно запиту про те, чи обробляються персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних; маєте право пред‘являти Грінкубатор вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних; право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються; маєте право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; маєте право на звернення зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду та застосування правового захисту; маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних; право на відкликання даної згоди; право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних.

Ви надаєте згоду на обробку та поширення персональних даних на невизначений строк, але не більший, ніж це необхідно для цілей, визначених у частині 1 цього Положення.

Ви гарантуєте що Ви є законним і правомірним власником персональних даних третіх осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» б) Ви отримала згоду на обробку та передачу персональних даних, які передаються Грінкубатору, від відповідних суб’єктів персональних даних; передача персональних даних третіх осіб здійснюється Вами при дотриманні вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних та мети обробки персональних даних.

Ви, як учасник Програми добровільно надаєте згоду на отримання інформації, від Грінкубатора та його партнерів у формі розсилок електронною поштою.

Розкриття даних для технічної обробки:

Оскільки Грінкубатор реалізує в Україні Програму на підставі договору з Європейським банком реконструкції і розвитку (далі – ЄБРР), великої міжнародної фінансової установи, персональні дані можуть бути передані до одного з інформаційних центрів ЄБРР (далі – «Інформаційні центри») і можуть оброблятись в Інформаційних центрах для досягнення мети, зазначеною у частині 1 даного Положення (транскордонна передача персональних даних).

Дані можуть передаватися до країн з різними рівнями захисту даних, проте Грінкубатор, ЄБРР та Інформаційні центри працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил чинного законодавства України та Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

Доступ до персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам ГО Greencubator та ЄБРР у відповідності до мети, зазначеної в даному Положенні, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. ГО Greencubator та ЄБРР використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності персональних даних, також за необхідності регулярно переглядає та покращує ці засоби для відображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей.

Правильність персональних даних,  внесення змін та відмова від згоди:

ГО Greencubator не здійснює перевірку персональних даних, що надані Вами, та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх законної передачі.

Ви маєте право доступу до персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення у відповідності до прав суб‘єкта персональних даних визначених частиною 2 даного Положення.

Ви, як суб‘єкт персональних даних можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданою Вами за цим Положенням.

Якщо у вас виникатимуть будь-які подальші питання та/або бажання щодо доступу до персональних даних або їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з персональними даними, побажання щодо відмови від отримання сповіщень від Грінкубатора електронною поштою або телефоном будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста із забезпечення захисту даних – надсилайте відповідне звернення на адресу: nadiia@greencubator.info.